Obojeni kristali

Jednog dana uđe otac sa sinom u crkvu. Dječak se zaustavio promatrajući velike vitraje na pokrajnjim zidovima. Kroz njih su prodirale sunčeve zrake i ispunjavale crkvu prekrasnim bojama.
Dijete upita oca:
– Tata, što se to prelijeva u raznim bojama?
Otac odgovori:
– To su vitraji, prozori načinjeni od mnoštva obojenih stakala, koji čine razne slike.
Dijete nastavi promatrati vitraje, a onda reče:
– A tko su oni ljudi naslikani na vitrajima?
Otac odgovori:
– To su sveci.
– Sveci? A tko su sveci? – upita dijete radoznalo.
– Sveci su bili tako dobri ljudi da se u njima moglo vidjeti kako je Bog dobar. Oni su čitav život proživjeli čineći dobro.
Dijete je ostalo zamišljeno, a onda se opet obrati ocu:
– Oni su onda kao vitraji.
Otac nije razumio primjedbu. Dijete stoga nastavi:
– Da, sveci su kao vitraji. Ako kroz vitraje možemo vidjeti sunčevu svjetlost, u svecima možemo vidjeti kakav je Bog.
Otac ostane iznenađen sinovljevim odgovorom i reče:
– Vidim da si razumio. Sada znaš kako možeš postići da budeš jedan od njih

Jose Real Navarro