Dječji vrtić Blagovijest javna je ustanova koja, u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

U ostvarenju vjerskog odgoja koristi se program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Blagovijest je Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga Provincija Navještenja Gospodinova – Split.

Sjedište Vrtića je u Kaštel Starom, a podružnice ima u Zadru i Sinju.

PODRUŽNICA ZADAR

Sestre su u Zadru počele čuvati djecu u novoizgrađenom samostanu – u dvije prostorije sa sanitarnim čvorom, već početkom 1973. odgovorivši tako na velike potrebe i molbe mladih roditelja koji su morali raditi a u nedostatku gradskih jaslica i vrtića nisu imali kamo s djecom. Bila su to najvećim dijelom djeca jaslične dobi – pelenaši, iako je bilo i onih starijih.

U vrtiću „kod časnih“ ostajali su do polaska u školu. Tako su sestre prešutno, u ilegali – a bila je to javna tajna! – čuvale djecu gotovo dva desetljeća, poklanjajući im nesebično svu svoju ljubav i umijeće, sve do granatiranja Zadra 1991., kada su djeca iz grada evakuirana.

Nakon demokratskih promjena, izgradnjom zgrade vrtića u stražnjem dijelu samostanskog dvorišta i njegovom registracijom, vrtić je započeo s radom 1. rujna 1993. god. pod nazivom Dječji vrtić „ZVONČIĆI“ sa 45 upisane djece u dvije odgojne skupine. Danas vrtić ima 42 upisane djece.

Godine 1999. vrtić je preregistriran; pravno je pripojen Dječjem vrtiću Blagovijest Kaštel Stari kao njegova podružnica s nazivom: Dječji vrtić BLAGOVIJEST Podružnica ZADAR.