Obojeni kristali

Jednog dana uđe otac sa sinom u crkvu. Dječak se zaustavio promatrajući velike vitraje na pokrajnjim zidovima. Kroz njih su prodirale sunčeve zrake i ispunjavale crkvu prekrasnim bojama. Dijete upita oca: – Tata, što se to prelijeva u raznim bojama? …