NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blagovijest, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

Odgojitelj/ica

jednog (1) izvršitelja/icu za radni odnos na određeno puno radno vrijeme – na adresi:

DV Blagovijest, Podružnica Zadar, Vinka Paulskog 25, Zadar

Uvjeti i cijeli tekst natječaja: