PROJEKT: ZUBI

  1. CIKLIČKA STRUKTURA PROJEKTA

„Učenje ima spiralnu, a ne linearnu progresiju. Razvoj tog procesa nije moguće unaprijed striktno planirati, niti ga je primjereno parcelizirati na male čestice koje bi osoba koja uči trebala konzumirati određenim redoslijedom i u određenom vremenu. Planiranje nije linearni, nego evolucijski proces“ (Stoll i Fink, 2000.) – što u promišljanju procesa učenja ima poseban značaj.

U oblikovanju projekta planiranje treba shvatiti samo uvjetno: nije riječ o planiranju u doslovnom smislu, nego o promišljanju uvjeta kojima bi se mogao podržati proces stalne evolucije (djece, odgajatelja i procesa razvoja samog projekta). Zato govorimo o cikličkoj strukturi projekta: on se sastoji od više „ciklusa istraživanja“ (Schawall, 2005.) koji se isprepliću i slijede jedan za drugim. Svaki od tih ciklusa sastoji se od nekoliko etapa; susret djeteta s materijalima za učenje potiče njegovu imaginaciju i interes, što odgajatelj prati, bilježi i pretvara u svojevrsne „artefakte“ (dokumentira). Njih koristi kako bi djecu potaknuo na raspravu i refleksiju, kao temelj promišljanja sljedećih aktivnosti. To je proces koji simbolički rečeno, nalikuje letu i slijetanju ptice: djeca i odgajatelji najprije „pregledavaju teren“ nakon čega se uspinju u potrazi za novim perspektivama. (Schwall, 2005.) Pri tome se, ističe Moran (1998.) naizmjenično isprepliću faze istraživanja, tj. eksploracije (E) i reprezentiranja (R) djece pa se tako svaki projekt sastoji od niza E-R-E-R sekvenci. (Slunjski, 2012.)

2. CILJ PROJEKTA

Razvoj svijesti kod djece o važnosti redovne higijene zubi i higijene uopće te o važnosti zdrave prehrane.

3. ZADACI PROJEKTA

  • integrirani razvoj svih područja djetetova razvoja,
  • produbljivanje svijesti o važnosti redovne higijene zubi,
  • produbljivanje svijesti o važnosti redovnog posjeta stomatologu,
  • produljivanje svijesti o važnosti zdrave prehrane.

4. PRVI CIKLUS

Kako sam kao nova odgajateljica došla u skupinu u sredini pedagoške godine, odnosno koncem kalendarske, željela sam bolje „pregledati teren“ i što bolje upoznati djecu. Osluškivanjem i promatranjem primijetila sam da poneka djeca još prolaze kroz svojevrstan proces adaptacije te da donose drage predmete od kuće, među njima i razne slikovnice. Podržala sam takvu naviku organizacijom dijela vremena za čitanje, najčešće bi to bilo prije jela. Ta ideja se svidjela i djeci pa su i ostala djeca počela svakodnevno donositi slikovnice „na čitanje“.

Djevojčica Maja je jednog dana donijela edukativnu slikovnicu „Mirko Bjesomirko“ koja govori o emocijama. Time su započele svakodnevne rasprave o emocijama i tome kako se koje dijete osjeća u pojedinoj, najčešće lošoj situaciji; djeca su se međusobno učila o emocijama.

S obzirom da ispunjavamo razvojne mape, odlučila sam te njihove misli zapisati te ih fotografirati u sretnom i tužnom raspoloženju. Time smo započeli razgovor o zubima: Tko ima kakve zube, kome je ispao koji zub? To nas je dovelo do odluke za pokretanje projekta s temom zubi.

Nakon odabira teme uslijedilo je ustanovljivanje postojećih znanja i razumijevanja djece. Danima smo, uz druge aktivnosti, razgovarali o ovoj temi. Djeca su pokazala zavidno znanje, pogotovo što se tiče higijene te popravka zubi. S obzirom na to, pri opremanju dentalnog centra prvo smo posebnu pažnju usmjerili na izradu makete zubala te zubarskog alata i četkica za zube.

Usmjereni na razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaranja zajednički smo pročitali priču „Gric i Grec“. Za to vrijeme su u likovnom centru bili ponuđeni papiri i suhe boje pa su djeca aktivno krenula u ilustriranje svoje slikovnice o Gricu i Grecu.

Obavijestili smo roditelje o projektu kojim se bavimo te su i oni odlučili sudjelovati svojom pomoći. Čak su nam neki roditelji iz mlađe grupe, stomatolog i zubni tehničar, donijeli razne materijale, priručnike i plakate.

Primijetila sam da je zanimanje djece vrlo usmjereno prema zubnim aparatićima i ostalim pomagalima te smo im ponudili priču „Zub krivozub“ i predloške za bojenje. Aktivnost je imala odličan odaziv: djeca su na zube crtala aparatiće, plombe, karijes te su osmišljavala neka svoja pomagala. Istraživali su priručnike i enciklopedije koje smo stavili u naš dentalni centar pa smo primijetili da postoji interes za dijelove zuba, odnosno dio djece je pronašao shemu zuba u enciklopediji te se jako zainteresirao. Uz sudjelovanje djece izradili smo plakat s jasno naznačenim dijelovima zubi te su djeca u likovnom centru imala ponuđene kolaž-papir, ljepilo, škarice, konac i bijeli papir s čim su izrađivali dijelove zuba – od živaca do krune.

S obzirom da se radi o grupi djece koja su u dobi od 5 i 6 godina u centru početnog čitanja i pisanja pripremili smo nekoliko grafomotoričkih vježbi na temu zubi i održavanja higijene zubi te isto takve logičke zadatke.

Također smo s djecom izradili plakat-igru u kojoj se na zdravi, odnosno bolesni zub, umeće zdrava, odnosno nezdrava hrana. Takav način igre je za njih bio relativno nov te je interes bio jako velik. Tu smo aktivnost ponavljali svakodnevno, isto kao i s ostalim materijalima u dentalnom centru. U razgovorima između djece primijetila sam da neki od njih neredovito peru zube pa smo u našem centru početnog čitanja i pisanja ponudili još jednu edukativnu slikovnicu. Djeca su bila oduševljena „Mrljekom i Prljekom“ tako da smo u čitanje priče ubacili i dramske efekte. Na kraju dana djeci smo pripremili kalendare s likom Mrljeka i Prljeka koje će ponijeti kući te s roditeljima na početku novoga tjedna ispunjavati redovitost higijene zubi. Roditelje smo obavijestili o kalendarima te su oni izrazili entuzijazam u sudjelovanju.

5. DRUGI CIKLUS

U drugom ciklusu projekta usmjerili smo se na „zubotehničarske“ teme te time poticali senzorni razvoj kod djece.

Najviše interesa bilo je kod aktivnosti izrade usta vodenim bojama i kolažom, a kao i inače, djeca su se najviše zadržala kod aktivnosti s kombiniranim likovnim tehnikama. Također smo izrađivali zube kaširanjem papira te tempera tehnikom.

Nekoliko dana djeca su se zadržala i na temi Zubić vile pa smo prema tome gledali animirani film „Zubić vila“ te od štapića za pregled grla izrađivali čarobne štapiće za Zubić vilu.

U drugom dijelu projekta nastavili smo nadopunjavati dentalni centar uz pomoć djece i roditelja pa su djevojčice Ozana i Klara donijele kute za zubare. Aktivnosti u centru su se nastavile i idućih dana.

6. VREDNOVANJE AKTIVNOSTI

Promatrajući dosadašnje aktivnosti, možemo zaključiti da smo na pravom putu za ostvarenje cilja i zadataka projekta. Aktivnosti su u potpunosti zainteresirale djecu te su vrlo entuzijastično sudjelovali u radu, što možemo smatrati najvažnijom ocjenom.