Dječji vrtić Blagovijest javna je ustanova koja, u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

U ostvarenju vjerskog odgoja koristi se program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Blagovijest je Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga Provincija Navještenja Gospodinova – Split.

Sjedište Vrtića je u Kaštel Starom, a podružnice ima u Zadru i Sinju.

PODRUŽNICA SINJ

Odgojna djelatnost djece predškolske dobi Samostana sestara milosrdnica u Sinju seže u sami početak njegova osnutka, od davne 1879. godine. Naime, u samostanu Dječje zabavište, najprije privatno, a od 1884. godine s pravom javnosti, djeluje sve do 1944. godine.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća u preuređenim vraćenim samostanskim prostorijama sestre su ponovno otvorile vrtić, ali su ga nakon nekoliko mjeseci gradske vlasti zatvorile. 

Nakon demokratskih promjena, granatiranja tadašnjega samostana 1991. godine, te povrata cjelokupnoga samostanskog, najvećim dijelom devastiranog prostora, godine 1993. i 1994. samostan je u potpunosti obnovljen i nadograđen. U novoizgrađenim prostorima unutar samostana vrtić je registriran i započeo s radom 1. rujna 1994. pod nazivom Dječji vrtić „Mama Roza“. Bilo je upisano 76 djece u tri odgojne skupine.

Godine 1999. vrtić je preregistriran; pravno je pripojen Dječjem vrtiću Blagovijest Kaštel Stari kao njegova podružnica s nazivom: Dječji vrtić BLAGOVIJEST Podružnica SINJ.