KAKO MOLITI KRUNICU?

Prije nego objasnimo kako moliti krunicu, evo nekoliko zanimljivih citata što su drugi kazali o krunici Blažene Djevice Marije:

«Krunica je Mariji najdraža molitva. Najobljubljenija je među svecima, najčešća među narodom, najpotvrđenija od Boga divnim čudesima, obogaćena od Marije najvećim obećanjima.» – blaženi Bartol Longo

Sveti Franjo Saleški rekao je da je najbolji način molitve upravo krunica.

Sestra Lucija iz Fatime za krunicu je rekla: «Blažena Djevica Marija je krunici podarila takvo djelovanje, da ne postoji nijedan materijalni, duhovni, nacionalni ili međunarodni problem, koji se putem nje i naše žrtve ne bi mogao riješiti.»

Sveti Papa Ivan Pavao II.: «Krunica je moja najdraža molitva. Divna, krasna molitva! Divna u svojoj jednostavnosti! Divna u svojoj dubini!» Papa je proglasio godinu krunice (2002./03.), a na 25. godišnjicu svojega pontifikata napisao je apostolsko pismo “Rosarium Virginis Mariae”.

Sveti Ljudevit Montfort napisao je: «Krunica je najmoćnije oružje za dodirnuti Srce Isusovo, našega Otkupitelja, koji je toliko volio Svoju Majku.»

«Krunica je bičevanje đavla» – papa Hadrijan VI.

«Krunica je sažetak cijelog Evanđelja» – papa Pavao VI.

Sveti Ivan Bosco reče jednom posjetitelju svoga Zavoda koji se divio redu, radu, disciplini i veselosti dječaka ovo: «Znajte, kad bih ja uklonio iz Zavoda moljenje svete krunice, u isti tren nestalo bi iz mog Oratorija i reda i rada i nauke i veselosti, čemu se vi toliko divite.»

«Kako li je samo lijepa obitelj koja moli krunicu svaku večer» – papa Ivan Pavao II.

Papa Pio IX. u jednom od svojih govora rekao je: «Djeco, pomozite mi pobijediti zla koja muče Crkvu i ljudsko društvo, ali ne mačem, nego krunicom.»

Kad bi pitali sv. Pija iz Pietrelcine zašto toliko moli krunicu, rekao bi: «Ako je Gospa, bilo gdje da se ukazala, uvijek živo preporučivala molitvu svete krunice, ne čini li ti se da za to mora postojati valjan razlog?»

Naša Gospa ima 117 naslova. U Fatimi je odabrala: «Ja sam Kraljica svete krunice». Pozvala je cijeli svijet na molitvu krunice: «Svaki dan molite krunicu kako biste isprosili mir svijetu.

Kako moliti krunicu?

Uobičajena su 2 načina moljenja krunice:

PRVI NAČIN

Prije početka molitve pojedinog otajstva pročita se uvod za razmatranje (Naveden uz pojedinu sličicu), zatim se razmatrajući moli Oče naš i 10 Zdravo Marija, te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse, moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

UVOD ZA RAZMATRANJE

RADOSNA OTAJSTVA
(ponedjeljkom i subotom)

1. U prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je arkanđeo Gabrijel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjega.

2. U drugom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu i s njom ostala tri mjeseca.

3. U trećem radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u betlehemskoj špilji te ga je postavila u jasle.

4. U četvrtom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu nebeskom svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojega je primio u naručje starac Šimun.

5. U petom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga dvanaestogodišnjeg Sina, Gospodina našega Isusa Krista, u hramu među učiteljima.

OTAJSTVA SVJETLA
(četvrtkom)

1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim Sinom.

2.U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika.

3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio Kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje za oproštenje grijeha.

4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.

5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio euharistiju.

ŽALOSNA OTAJSTVA

(utorkom i petkom)

1. U prvom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist u vrtu na Maslinskoj gori molio svome Ocu nebeskom te se znojio krvavim znojem.

2. U drugom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio u dvoru Pilatovu privezan za stup i nemilo bičevan.

3. U trećem žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.

4.U četvrtom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist, osuđen na smrt nosio na Kalvariju preteški drveni križ.

5. U petom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio raspet na križu između dva razbojnika pred očima svoje žalosne majke Marije.

SLAVNA OTAJSTVA

(srijedom i nedjeljom)

1. U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih.

2. U drugom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeset dana poslije svog uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca .

3. U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš Gospodin Isus Krist poslao DuhaSvetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.

4. U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila Blažena Djevica Marija, uznesena na nebo.

5. U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila Blažena Djevica Marija okrunjena kao kraljica neba i zemlje.

DRUGI NAČIN

Najprije se poljubi Križ i načini znak križa, zatim se kao uvod moli Vjerovanje apostolsko (križ), Oče naš (prvo zrnce), tri Zdravo Marije (tri zrnca), te Slava Ocu. Kod prve tri Zdravo Marije dodaje se zaziv nakon riječi “Isus”:

…koji neka nam umnoži vjeru,
…koji neka nam učvrsti ufanje,
…koji neka nam usavrši ljibav!

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga

O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Vjerujem u Boga Oca svemogućega
, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

Zdravo Marijo , milosti puna,  Gospodin s tobom!  Blagoslovljena ti među ženama i blogoslovljen plod utrobe tvoje, Isus *…
(*) Na mjestu zvjezdice:
…koji neka nam umnoži vjeru
…koji neka nam učvrsti ufanje
…koji neka nam usavrši ljubav

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na čas smrti naše. Amen

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda, i uvijeke vjekova. Amen.

Slijedi pet desetica određenog otajstva.

Radosna otajstva (ponedjeljkom i subotom):
1. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice, po Duhu Svetom začela
2. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice, Elizabeti u pohode nosila
3. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice, rodila
4. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice, u hramu prikazala
5. Zdravo Marijo …. Isus, Koga si Djevice u hramu našla

Žalosna otajstva (utorkom i petkom):
1. Zdravo Marijo …. Isus, Koji se za nas krvlju znojio
2. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je za nas bičevan bio
3. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je za nas trnjem okrunjen bio
4. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je za nas teški križ nosio
5. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je za nas raspet bio

 Slavna otajstva (srijedom i nedjeljom):
1. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je od mrtvih uskrsnuo
2. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je na nebo uzašao
3. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je Duha Svetog poslao
4. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je Tebe, Djevice na nebo uzeo
5. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio

Otajstva svjetla (četvrtkom):
1. Zdravo Marijo …. Isus, Koji je na rijeci Jordanu kršten bio
2. Zdravo Marijo …. Isus, Koji nam se na svadbi u Kani objavio
3. Zdravo Marijo …. Isus, Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao
4. Zdravo Marijo …. Isus, Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio
5. Zdravo Marijo …. Isus, Koji nam se u otajstvu euharistije darovao

 
POSLIJE SVAKE DESETICE:

Slava Ocu …
O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe; očuvaj nas od paklenog ognja; dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
Oče naš…

 
NA ZAVRŠETKU:

O Isuse, to je tebi za ljubav…
Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Mogu se nadodati i Litanije lauretanske

VJEROVANJE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

OČENAŠ

Oče naš koji jesi na nebesima sveti se Ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje! Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdašnji daj nam i danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen.

ZDRAVO MARIJO

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. – Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

SLAVA OCU

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova! Amen!

O MOJ ISUSE

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

ZDRAVO KRALJICE

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

LITANIJE LAURETANSKE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,
Sine, otkupitelja svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo jedan, Bože,
Smiluj nam se!
Smiluj nam se!
Smiluj nam se!
Smiluj nam se!
Sveta Marijo,
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko, Božje milosti,
Majko prebistra,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Zdravlje bolesnih,
Utočište grešnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Kraljice mučenika,
Kraljice ispovjednika,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta
smiluj nam se Gospodine!

FOTOGRAFIJE I TEKST:

http://www.sveti-juraj.org/

https://mladi.hbk.hr/