OTPAD ILI SMEĆE OD TEBE KREĆE

U našem vrtiću u Kaštel Starom 16.06.2020. ing. zaštite okoliša Mate Herceg na čelu UZEGa – Udruge za edukaciju građana održao je edukativnu radionicu o odvajanju otpada (smeća), štednji energije, zdravijem životu. Kako odvajati i reciklirati i zašto je to važno. Na djeci razumljiv, zanimljiv način, interakcijom približio je ovu danas neizostavnu temu, kako i mi možemo naš grad Kaštela učiniti ljepšim i čistim. Potrebno je otpad (papir, plastiku, staklo, biootpad), kao i smeće razvrstavati u određene kante. Nebrigom, nepažnjom ugrožavamo okolinu. Eko pričom za velike i male zorno je prikazao koliko je bitno razvijanje ekološke svijesti i odgovornog ponašanja prema ljudima i prirodi već od najranije predškolske dobi. Poruka je jasna i poticajna: Ne budi lijen – i tvoj grad može biti zelen!