Dječji vrtić Blagovijest javna je ustanova koja, u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

U ostvarenju vjerskog odgoja koristi se program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Blagovijest je Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga Provincija Navještenja Gospodinova – Split.

Sjedište Vrtića je u Kaštel Starom, a podružnice ima u Zadru i Sinju.

KAŠTEL STARI

Vrtić u Kaštel Starom počeo je raditi u skromnim uvjetima – u dvije prizemne prostorije sa sanitarnim čvorom – cijelo desetljeće prije registracije, već 1982. godine. Sestre su izišle ususret mladim roditeljima koji nisu imali kamo s djecom a morali su raditi.


Naime, sestre su u današnji samostan došle kupivši obiteljsku kuću u studenom 1981., a djecu su počele čuvati već od 1982. godine, jer su svakim danom roditelji dolazili kucati na samostanska vrata s molbom za čuvanje djece. U početku su to mahom bila mala djeca jaslične dobi; od 6 mjeseci, godinu, dvije… a njihov bi se boravak u vrtiću najčešće produžio sve do polaska u školu, a neki su i u školu odlazili i vraćali se u vrtić dok ih roditelji na bi uzeli pri povratku s posla.


Nadogradnjom prizemlja i proširenjem prostora vrtića, vrtić je registriran 1. listopada 1992. kao Dječji vrtić „Zvjezdice“ s oko 80 upisane djece od tri godine do polaska u školu.


Vrtić je dugo vremena bio i jedini dječji vrtić u Kaštel Starom.
Godine 1999. vrtić je prema novim zakonskim propisima preregistriran u vjerski Dječji vrtić BLAGOVIJEST, s podružnicama u Zadru i Sinju.
Danas u vrtiću ima 50 upisane djece u dvije odgojne skupine.