Duhovna obnova za roditelje djece iz našeg vrtića

na Buškom jezeru (BiH)

u subotu 14.03.’20.

***********************************************************

Planirajte ovaj dan

za svoju dušu

i kratki odmak od svagdana!

Samostan – duhovni centar – karmel sv. Ilije na Buškom jezeru