• Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju – otvoriti ovdje
 • Zakon o ustanovama – otvoriti ovdje
 • Zakon o radu – otvoriti ovdje
 • Obiteljski zakon – otvoriti ovdje
 • Opća uredba o zaštiti podataka – otvoriti ovdje
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – otvoriti ovdje
 • Zakon o pravu na pristup informacijama – otvoriti ovdje
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) – otvoriti ovdje
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/01) – otvoriti ovdje
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) – otvoriti ovdje
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08) – otvoriti ovdje
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15) – otvoriti ovdje