Natječaj za zasnivanje radnog odnosa- spremačica

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blagovijest, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

Spremačica

1 (jedan) izvršitelja/ice za radni odnos na neodređeno radno vrijeme četiri (4) sata dnevno – na adresi: sv.Vinka Paulskog 25, ZADAR

Uvjeti i cijeli tekst natječaja: