KORIZMA

Korizma je vrijeme milosti i za nas u vrtiću. To je vrijeme kad se vježbamo Isusu za ljubav činiti mnogo malih dobrih dijela, kad ćemo tražiti trenutke tišine , trebamo više i moliti…Svaki ćemo petak Isusa pratiti na Križnom putu…