Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno i neodređeno radno vrijeme

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blagovijest, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

Odgojitelj/ica  

dva (2) izvršitelja/ice za radni odnos 1 na neodređeno, 1 na određeno puno radno vrijeme – na adresi: DV Blagovijest, Podružnica Sinj, Istarska 21, SINJ

Cijeli tekst natječaja preuzmite ovdje.