PRAVILO ZA ODGAJATELJA

All-focus
All-focus
All-focus

PRAVILO ZA ODGOJITELJA

– TOČNOST NA POSLU

– UREDNOST

– LJUBAZNOST I BLAGOST

– KRITIČNOST PREMA POTREBI

– ISKRENOST

– PONIZNOST:zadovoljiti potrebe djeteta

1.saslušati ga,

2.pomoći mu kad ustreba pomoć ali ne raditi umjesto njega,

3.učiti ga da sam stvara,da bude kreativan,vrijedan i odgovoran,samokritičan

4.dopustiti mu da ponekad sam bira aktivnost,igru jer mogućnost osobnog izražavanja pruža osjećaj da je slobodno dijete Božje.

-STRPLJIVOST uvijek i u svemu

– SAMA UČITI OD DJECE(ispit savjesti pred Bogom čini naše srce da pročišćava nakane jer sve što radimo trebalo bi biti samo iz čiste ljubavi prema Njemu)

– RAZBORITOST

VRIJEME JE DRAGOCJENO, ONO JE DAR BOŽJI -ISKORISTI GA KVALITETNO!