Dječji vrtić Blagovijest javna je ustanova koja, u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

U ostvarenju vjerskog odgoja koristi se program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Blagovijest je Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga Provincija Navještenja Gospodinova – Split.

Sjedište Vrtića je u Kaštel Starom, a podružnice ima u Zadru i Sinju.

 

Copyright (c) S2015 - Dječji vrtić BLAGOVIJEST
Designed by olwebdesign.com